RPT BM 2012SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH
77000 JASIN,MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU
TINGKATAN 2
TAHUN 2012

SABAR BIN HJ.MOHD
SMKIS/2012
UNIT
TEMA

1
  
MINGGU
1 – 2
04 – 06 Jan. 2012
09 – 13 Jan. 2012
 
PELAJAR CEMERLANG
Penulisan 
 Karangan  Jenis Pengalaman
Rumusan /Pemahaman
Komsas    Novel “Lestari Bukit Menghijau”
-          Sinopsis
-          Tema
-          Persoalan
-          Watak dan perwatakan
-          Watak Utama
-          Watak Sampingan
SISTEM BAHASA:
Tatabahasa/Kata Nama/Pembentukan Kata Nama Pengimbuhan/Pemajmukan
Kosa kata /Istilah /Bantuan guru
1.             Aspek Bahasa
-          Penjodoh bilangan
-          Pengucapan bertatasusila
-          Sebutan dan intonasi
-          Ejaan
UNIT
TEMA

2

MINGGU
3
16 – 20 Jan. 2012
MERENTAS DESA:
Penulisan
 Karangan  Jenis  Gambaran / Keperihalan                
Ringkasan   Pemahaman “Dialog Merentas Desa”
Novel “Lestari Bukit  Menghijau”
        Plot
-          binaan dan teknik
        Latar
-          masa
-          tempat
-          masyarakat
        Gaya bahasa
        Nilai dan pengajaran
SISTEM BAHASA:
Tatabahahasa Pembentukan Kata Nama /Awalan juru Penggandaan
  Kosa/ kata Istilah /Bantuan guru
Aspek Bahasa /Peribahasa /Pengucapan bertatasusila /Penjodoh bilangan

MINGGU
4
CUTI TAHUN BARU CINA
(23 – 27 Jan. 2012)CUTI TAHUN BARU CINA

    
UNIT
TEMA

3

MINGGU
5-6
30 Jan. – 03 Feb. 2012
06 - 10 Feb. 2012

SAHABAT REMAJA
Penulisan
Karangan Jenir Surat Kiriman  Tidak  Rasmi
Rumusan
Pemahaman

Surat Tak Rasmi
KOMSAS
        Novel ”Lestari Bukit Menghijau”
Puisi Moden - Sajak 
                “Persahabatan”
-          Ciri-ciri sajak
-          Biodata Pengarang
-          Maksud sajak baris dan keseluruhan
SISTEM BAHASA Tatabahasa /Kata kerja
Kata Kerja Transitif /Kata Kerja Pasif /Kosa kata /Aspek bahasa /simpulan bahasa

UNIT
TEMA

4

MINGGU
7 - 8
13 – 17 Feb. 2012
     20 – 24 Feb. 2012


MAKANAN DAN KESIHATAN
Penulisan
Karangan Jenis  Rencana
Ringkasan
KOMSAS Cerpen  “ Anak Penggunting Rambutl”
Puisi Moden - Sajak 
              “ Hari Guru”
-          Gaya bahasa
-          Perulangan / anaphora/ inversi
-          Nilai dan pengajaran
SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa  Kata Kerja Tak Transitif /Pembentukan Kata Kerja /Pengimbuhan /Kosa kata

UNIT
TEMA

5


MINGGU
9
27 Feb. – 02 Mac 2012


NIKMAT KEMERDEKAAN
Penulisan
Karangan Jenis Dialog
RumusanKOMSAS
Cerpen  “ Anak Penggunting Rambutl”
Puisi Moden - Sajak 
              “ Hari Guru”
-          Gaya bahasa
-          Perulangan / anaphora/ inversi
-          Nilai dan pengajaran
SISTEM BAHASA
Tatabahasa Kata Adjektif  Pembentukan Kata Adjektif /Pengimbuhan /PenggandaanPemajmukan


MINGGU
10
07 -11 Mac 2012


12 – 16 Mac 2012

UJIAN BERKALA 1 (SELARAS)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


UNIT
TEMA

6

MINGGU
11
19 – 23 Mac 2012KASIH SAYANG
Penulisan
Karangan Jenis Cerpen
Ringkasan
Pemahaman Komsas Prosa Tradisional Putera Besar Lahir ke Dunia”
Puisi T/radisional “ Syair” Ciri-ciri syair /Maksud syair
Sistem Bahasa
Tatabahasa Kata Tugas Kata Penyambung Ayat /Kata pemeri /Kata Banyak Makna
Kosa kata /Istilah /Aspek bahasaPerumpamaan


7

MINGGU

12

26 – 30 Mac 2012
 
INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA
Penulisan
Karangan Jenis Berita
Ringkasan
Pemahaman
Komsas Cerpen “ Mama” Puisi Tradisional “Syair”   “Syair Pesanan Ibu”
SISTEM BAHASA /Tatabahasa   -     Kata Tugas /Kata Praklausa /Kata Sendi Nama /Kata Arah
Kosa kata  /Istilah
Aspek Bahasa /Memberi makna kata

UNIT
TEMA

8

MINGGU

13 – 14
02 – 06 Apr. 2012
09 – 13 Apr. 2012
 
TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT
Penulisan
Karangan Jenis Ceramah
Ringkasan /Pemahaman
Komsas  Prosa Tradisional“ Puteri Buluh Betung” /Puisi Tradisional Pantun Ciri-ciri pantun
Maksud pantun “Pantun Perpisahan”
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
Kata prafrasa /  Kata Bantu/ Aspek Ragam/  Kata peguat  (iii)  Kata penegas/partikel   penegas  (iv)  Kata Nafi   
 

          
9


MINGGU
15-16
16 – 20 Apr. 2012
    23-27 Apr. 2012


 
KEUNIKAN SENI WARISAN
Penulisan
Karangan Jenis Perbincangan
Rumusan  /Pemahaman
Komsas Cerpen “Erti Kasih Makna Sayang”
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-          Pembentukan Kata Kerja
·          Pengimbuhan
·          Pemajmukan Kata Kerja
·          Penggandaan Kata Kerja

UNIT
TEMA

10
MINGGU
17-18

  30 Apr.-04 Mei
           2012
  07 Mei-11 Mei 2012


 
MENGERATKAN PERSAUDARAAN
Penulisan
Karangan Jenis Surat Kiriman Rasmi
Ringkasan /Pemahaman
Komsas  Cerpen “Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya”
Sistem Bahasa:
Tatabahasa
-   Kata Tugas /Kata bilangan /Kata Keterangan /Kata Sandang


MINGGU
19 - 20
14 – 25 Mei 2012


26 Mei 2012 –
       10 Jun 2012


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012CUTI  PERTENGAHAN  TAHUN


UNIT
TEMA

11
  

MINGGU
21 – 22

11 – 15 Jun 2012
18 – 22 Jun 2012

 
PERISTIWA BERSEJARAH
Penulisan 
Karangan Jenis Pendapat
Ringkasan /Pemahaman

 
Komsas /Puisi Moden Sajak   “    Bicara Buat Guru”
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-  Pembentukan Perkataan   Baru
·          Imbuhan Sanskrit
-       Awalan maha, tata,pra
-       Akhiran –wan, -man, -wati, -nita
·          Imbuhan Yunani –Latin
-       Awalan Peristilahan
-       pro-, anti-, poli-, auto-, kilo-, multi-, mili-
·          Akhiran
-isme, -ik,-si,-al,-is

UNIT
TEMA

12

MINGGU
23
25 Jun – 29 Jun 2012

 
YANG INDAH ITU BAHASA
Penulisan
Karangan Jenis Pidato
Ringkasan /Pemahaman
Komsas /Prosa Tradisional   “Puteri Buluh Betung”
SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa
-       Jenis-jenis frasa
·          Frasa Nama
·          Frasa Kerja
·          Frasa Sendi
·          Frasa Adjektif
2.     Kosa kata
-       Istilah
-       Bantuan guru
3.     Aspek bahasa
-       Perumpamaan
-        
UNIT
TEMA

13

MINGGU
24
02 Jul.-06 Jul.2012

ATM DI PERSADA ANTARABANGSA

Penulisan
Karangan Jenis Wawancara
Mendraf Bahan Edaran
Ringkasan/Pemahaman
KOMSAS/Puisi Moden-Sajak ”Sajak Lauti”
SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa
-       Ayat Inti / Dasar
·          Pola-pola Ayat Inti
(i)  FN  +  FN
(ii)  FN  +  FK
(iii) FN  + FA
(iv) FN  + FK
·          Dengan KKttr
·          Dengan KKtr
2.     Kosa kata
-       Istilah
-       Bantuan guru


3.     Aspek bahasa
-       Ejaan
-       Tanda baca

 
UNIT
TEMA

14

MINGGU
25 – 26
09 - 13 Jul. 2012
16 - 20 Jul. 2012


MINGGU  27
25 – 29 Jul. 2011

INDAHNYA NEGARAKU

Penulisan
Karangan Jenis Laporan
Ringkasan /Pemahaman       “Cinta”
SISTEM BAHASA
Tatabahasa /Kenal pasti diksi
-       Kata Tugas
·          Kata Penegas
·          Kata Pemeri
·          Kata Nafi
·          Kata Arah
-       Ayat Terbitan
Ayat Songsang


UJIAN PENGESANAN 3UNIT
TEMA

15

MINGGU
27
23 – 27 Jul. 2012
SARAWAK BUMI KENYALANG
Penulisan
Karangan Jenis Rencana
Merangka Bahan Edaran
Rumusan /Pemahaman
KOMSAS Drama : “Penunggu Pusaka” ciri-ciri drama
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-       Kata Adjektif
-       Ayat Tanya
·          Ayat Tanya Biasa
·          Ayat Tanya Songsang
Aspek bahasa
-       Peribahasa

UNIT
TEMA

16

MINGGU
28
30 Jul. – 03 Ogos 2012
 
INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA
Penulisan
Karangan Jenis Dialog
Menghasilkan Teks
Ringkasan
Pemahaman
Komsas: Drama “Angin”
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-          Ayat Pasif Biasa
·          Diri Pertama
·          Diri Kedua
·          Diri Ketiga
                              Imbuhan  PinjamanKosa kata
-          Istilah
-          Bantuan guru
Aspek bahasa
-          PerumpamaanUNIT
TEMA

17


MINGGU
28
06- 10 Ogos 2012


ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

Penulisan
Karangan Jenis Cerita
Membina soalan
Membina iklan
Rumusan /Pemahaman
Komsas Prosa Tradisional: “Cerita Kera dengan Buaya”
-          Mencari makna perkataan klasik
-          Ciri-ciri laras klasik
-          Nilai dan Pengajaran
-          SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa
-          Ayat Majmuk Gabungan
·          Dengan  Kata Hubung Setara
(i)             Ayat + Ayat
(ii)            Subjek + Subjek
(iii)           Predikat + Predikat
(iv)           Objek + Objek
(v)            Penerang + Penerang
(vi)           Keterangan + Keterangan

UNIT
TEMA

18

MINGGU

29
13 – 17 Ogos 2012MINGGU
30

18-26 Ogos 2012

 
HERBA MALAYSIA
Penulisan
Karangan Jenis Pendapat
Ringkasan  /Pemahaman
Komsas  Drama “Buyung”
 SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa
-          Ayat Majmuk Pancangan
          -       Pancangan Relatif
-          Ayat Dasar

2.     Aspek bahasa
-          Simpulan Bahasa
-          Sebutan dan intonasi
-           


CUTI  PERTENGAHAN  PENGGAL  2
TEMA

19


MINGGU
31
27  – 31 Ogos 2012
 
SUNGAI KHAZANAH BERHARGA
Penulisan
Karangan Jenis  Peribahasa
Membina puisi
Rumusan /Pemahaman
KOMSAS Puisi Moden SajaK      “Ruang”
Sistem Bahasa:
Taabahasa
Ayat Majmuk Pancangan /PancanganKomplemen//Komplemen Frasa Nama /Ayat TunggalTEMA

20
  
MINGGU
32
03 – 07 Sept. 2012

 INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU
Penulisan
Karangan Jenis  Pendapat
Ringkasan /Pemahaman
Komsas  Puisi Tradisional   “Pantun Teka -teki
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-          Ayat Pasif
-          Ulang kaji tatabahasa
Aspek bahasa
-          Penjodoh Bilangan
-          Sebutan dan intonasi


TEMA

21
MINGGU
33
10 – 14 Sept. 2010
 
BINTANG DI LAUTAN
Penulisan
Karangan Jenis Syarahan
Rumusan
Pemahaman
Komsas  Drama “Buyung”                     
SISTEM BAHASA

1.     Tatabahasa
-          Ulangkaji tatabahasa
-          Ayat Seruan
-          Ayat Perintah

TEMA

22

MINGGU
34
17 – 21 Sept. 2011
MENITI ALAF SIBER
Penulisan-Karangan Jenis Rencana
(  Karya fiksyen  )
Ringkasan /Pemahaman
KOMSAS
1.     Ulang kaji novel
2.     Ulang kaji cerpen
SISTEM BAHASA
Tatabahasa
-          Ulangkaji
-          Kata Penegas
-          Ayat NafiTEMA

23

MINGGU
35-36
24 – 28 Sept. 2012
    01 – 05 Okt. 2012ANGKASA RAYA

Penulisan

Karangan Jenis Perbahasan
Rumusan Pemahaman  (rencana
KOMSAS
1.     Ulangkaji Prosa Tradisional
2.     Ulangkaji Puisi Tradisional
SISTEM BAHASA

1.     Tatabahasa
-          Ulang kaji tatabahasa
-          Ayat Majmuk Gabunan


TEMA

24

MINGGU
37 – 38
08 – 12 Okt. 2012
     15 – 19 Okt. 2011

SALAM PERPISAHAN
Penulisan
Ulang kaji jenis-jenis karangan
-       Mencatat isi ucapan
-       Menulis ucapan
-       Rumusan
-       ulang kaji
Ringkasan
-       ulang kaji
-       KOMSAS
Ulang kaji Puisi Moden Sajak  
SISTEM BAHASA
1.     Tatabahasa
-       Ulang kaji tatabahasa
-       Kesalahan dalam ayat
-       Kesalahan frasa
2.     Kosa kata
-       Istilah
-       Bantuan guru
3.     Aspek bahasa
-       Sebutan dan intonasi
-       Ejaan


MINGGU
39
22 Okt. – 26 Nov. 2012


MINGGU
40 – 41
17 Okt. – 04 Nov. 2012
ULANGKAJI PELAJARAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN