Saturday, 9 June 2012

Karangan Tingkatan 3: Faedah Membaca Surat Khabar
            Surat khabar merupakan bahan bercetak yang memaparkan pelbagai berita dan rencana dan diterbitkan pada setiap hari. Masyarakat digalakkan membaca surat khabar agar dapat memperoleh pelbagai manfaat.
           
              Membaca surat khabar dapat meluaskan pengetahuan kita tentang perkara-perkara yang berlaku sama ada di dalam atau pun di luar negara. Membaca surat khabar juga merupakan aktiviti masa lapang yang berfaedah dan dapat menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang meroskkan akhlak.
          
           Selain itu, kita dapat meningkatkan kemahiran berbahasa dan meluaskan kosa kata melalui surat khabar. Secara tidak langsung, kita dapat menghasilkan penulisan karangan yang menarik dan bermutu. Faedah seterusnya ialah kita dapat berkomunikasi dengan orang lain terutamanya tertang isu-isu semasa. 
         
          Konklusinya, kita perlu menyemai tabiat membaca dalam diri masing-masing kerana membaca akan menjadikan kita sebagai manusia yang berfikiran matang dan terbuka.
                                                                                                                      ( 126 patah perkataan )

3 comments: