Saturday, 9 June 2012

Karangan Tingkatan 3: Cara-Cara Mengisi Masa Lapang
Kita perlu mengisi masa lapang secara berfaedah. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan seperti memancing, membaca, bersukan dan sebagainya.

Bersukan merupakan aktiviti yang paling popular dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana melalui aktiviti tersebut, kita dapat mengeluarkan peluh seterusnya menyihatkan tubuh badan. Selain itu, kita juga boleh mengisi masa lapang dengan cara menonton televisyen. Televisyen merupakan alat komunikasi yang menyebarkan pelbagai berita dan maklumat terkini. Televisyen juga merupakan alat hiburan yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aktiviti memancing pula merupakan satu cara riadah yang dapat menenangkan fikiran. Selalunya, aktiviti memancing dilakukan pada hujung minggu atau cuti kelepasan am. Akhir sekali, kita juga perlu menjadikan aktiviti membaca sebagai satu cara mengisi masa lapang. Hal ini demikian kerana membaca menjadikan kita sebagai manusia yang berpengetahuan dan bermaklumat.

Konklusinya, ibu bapa perlu membimbing anak-anak agar mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.
                                                                                                                   
                                                                                                ( 127 patah perkataan )

2 comments: